Avís legal i política de privacitat

En compliment del que estableix la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”, li informem que els nostres serveis van dirigits única i exclusivament a majors de 18 anys.

Informem de l’ús de cookies d’origen i cookies de tercers

Cookies d’origen

Els cookies d’origen son petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en un navegador amb la finalitat de facilitat la navegació pel nostre web: generar informes sobre les visites i estadístiques del web.

En aquest sentit informem que aquest web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware amb l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units (“Google”)
Google Analytics també utilitza cookies que son arxius de text ubicats en el seu ordinador per ajudar al website a analitzar l’ús que es en fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre l’ús del website (incloent-hi la direcció IP) serà directament tramesa i arxivada per Google en els servidors de EEUU. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre, amb ela intenció de seguir la pista de l’ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat de website i l’ús d’Internet

Cookies de tercers

Les cookies de tercers permet seguir el rastre de navegació per als diferents llocs web associats a aquestes xarxes de publicitat: segmentar l’audiència i personalitzar les campanyes publicitàries en funció de l’historial de navegació de l’usuari creant perfils per a presentar publicitat personalitzada, això te el nom de remarketing o retargeting.

A l’utilitzar aquest website vostè consent el tractament d’informació sobre vostè per Google en la forma i amb la finalitat indicat anteriorment. En tot cas, li informem que per instar a la cancel·lació dels possibles tractaments de les dades portat a terme per Google, haurà de dirigir-se a aquella companyia, a tal efecte. El prestador no te la capacitat tècnica ni legal per procedir al cessament del tractament de les dades fora de l’àmbit delimitat pels fitxers i mitjans tècnics de la seva titularitat. I no se li podrà exigir responsabilitats en aquest sentit.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL WEB

Objecte

Les presents Condicions Generals d’Ús regulen l’ús del lloc web www.Psico-ajuda.cat . i les seves pàgines que se’n deriven.

Per la pròpia naturalesa del Lloc Web, així com el seu contingut i finalitat, la totalitat de la navegació que es pot dur a terme es accessible al públic e general. En aquest sentit els usuaris que accedeixin a aquestes parts del llos Web accepten que queden sotmesos, pel fet d’accedir a aquestes pàgines, pels termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els hi pugui ser d’aplicació.

Per últim, per a la naturalesa pròpia del present lloc Web, es possible que es modifiquin o incloguin canvis en el contingut de les presents Condicions Generals. Per això, es recomana accedir a les present Condicions Generals cada vegada que accedeixin al lloc Web, assumint que li seran d’aplicació les condicions corresponents que es trobin vigent en el moment del seu accés.

Utilització Correcta dels Serveis

L’Usuari s’obliga a utilitzar els serveis de forma diligent, correcta i lícita i en particular, a títol merament enunciatiu, es compromet a abstenir-se de:

  1. Utilitzar els Serveis de forma, amb finalitats o efectes contraris a la Llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic.
  2. Reproduir o copiar, distribuir, permetre a l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Serveis, a menys que es tingui l’autorització del titular dels corresponents drets o allò resulti legalment permès.
  3. Realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat una vulneració de qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial.

L’usuari respondrà amb els danys i perjudicis de tota naturalesa com a ocasió o com a conseqüència de l’ incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades així com qualsevol altra inclosa en les presents Condicions Generals i/o imposades per la Llei en relació amb la utilització del lloc Web.

Dret de Propietat

Tots els continguts del Lloc Web, tals com texts, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i software, son propietat d’Albert Juhé. Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial e intel·lectual amb fins comercials així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.

La Infracció de qualsevol dels citats drets pot constituït una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

Qualsevol reclamació que es pugui interposar-se pels Usuaris en relació a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels Serveis del lloc Web s’hauran de dirigir a la següent direcció de correu electrònic: psicoajuda@gmail.com.

Exclusió de Garanties i de Responsabilitat

Psico-ajuda es reserva el dret d’interrompre l’accés al lloc Web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric, o per qualsevol altra causa justificada.

Psico-ajuda no serà responsable en cas que existeixin interrupcions dels Serveis, demores, errors, mal funcionament del mateix i en general, d’altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que s’escapen al nostre control o per culpa d’una actuació dolosa o culpa per part de l’Usuari i/o tingui per origen causes de cas fortuït o força major. Sens perjudici del que s’estableix en l’article 1105 del “Código Civil”, s’entendran inclosos en el concepte de Força Major, a més i a tots els efectes de les presents Condicions Generals tots aquells fets ocorreguts fora del control de Psico-Ajuda, tals com: fallades de tercers, operadors o companyies de servei, actes de Govern, falta d’accessos a xarxes de tercers, actes u omissions de les Autoritats Públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. I l’atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic. En qualsevol cas Psico-Ajuda no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, danys emergents i/o per lucre cessant.

Psico-ajuda tractarà en la mesura d’allò possible d’actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en el lloc Web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això quedarà exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació així com pels continguts e informacions que hi hagin a la mateixa.

Igualment Psico-Ajuda exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que es pugui deures a la presència de virus o a la presència d’altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics així com en els documents o sistemes emmagatzemats en els mateixos. L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a Psico-Ajuda per a qualsevol dany, perjudici, sanció, despesa (incloent, sense limitació, honoraris d’advocats) o responsabilitat civil, administrativa o de qualsevol altre índole, que pogués patir PsicoAjuda que guardi relació amb l’ incompliment o compliment parcial o defectuós per la seva part d’allò establert en les presents Condicions Generals o en la legislació aplicable.

Marques

En aquesta pàgina es mencionen de forma indirecta i a nivell informatiu alguns termes i logotips, que constitueixen marques registrades pels seus respectius propietaris, no fent-nos responsables de la utilització inadequada que poguessin fer-ne terceres persones respecte a aquestes marques.
Enllaços

El propietari del lloc web no es fa responsable d’aquelles altres dades, llocs web o arxius al que sigui possible accedir a través d’enllaços (links) disponibles entre els seus continguts, donat que aquestes pagines o arxius objecte d’enllaços son responsabilitat dels seus respectius titulars. Aquesta pàgina, per tant, no aprova, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de materila existent en tals pàgines web o arxius i no controla ni, de conformitat amb el que disposa la LSSICE, es fa responsable de la qualitat licitud, fiabilitat, i utilitat de la finromació, continguts, dades, i serveis existents en els llocs web enllaçats i que son externs a aquesta pàgina. En el cas que un òrgan competent declari la il·licitud de les dades, ordenant la seva retirada o que s’imposibiliti ll’acces a les mateixes, o no hagués declarat l’existència de la lesió, i se’ns hagi notificat expressament la corresponent resolució, els enllaços que s’indiquin serien immediatament retirats.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per quantes qüestions interpretatives o litigioses que es poguessin plantejar seria d’aplicació la legislació catalana i en cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetre’s, com a renuncia a qualsevol altre fuero que poguessin correspondre, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Psico-ajuda Rbla Just Oliveras 48B 4-4A 08901 L’Hospitalet de Llobregat. Telèfon 600334250. Correu psicoajuda@gmail.com. Avis Legal i política de privacitat.

Psico-Ajuda utilitza cookies per a millorar la teva experiència navegant per el nostre web. Coneix la nostra política de cookies aquí.