Quin tipus de bilingüe ets?

Que tots nosaltres som bilingües no hi ha cap dubte: Utilitzem el català i el castellà, o el català i l’anglès. Podem haver après les dues llengües a l’escola, o no, però de quina manera les utilitzem? Si utilitzem dos sistemes verbals independents, (podem parlar les dues llengües utilitzant paraules diferents sense ser sinònimes) som els coordinats, o si fem servir la traducció gairebé paraula per paraula, som els compostos.

Sembla, que segons les conclusions de l’estudi sobre bilingüisme i intel·ligència de Peal i Lambert (1962) a Montreal: els bilingües son superiors pel que fa a la flexibilitat cognitiva, desenvolupament intel.lectual general, capacitat de pensament divergent, habilitats metalingüistiques, sensibilitat cap a feines comunicatives, etc. Per la qual cosa s’arriba a la conclusió que és bo que s’aprenguin les llengues a les primeres edats.

Per un altre costat els avenços de les neurociència i de les imatges cerebrals han confirmat i explicat els estimuls que produeix el bilingüisme. La relació entre intel.ligència matemàtica i l’individu bilingüe s’explicaria pel fet que la producció lingüística (fonològica i gramatical) i el calcul exacte es regeixen per l’area de Broca (zona del cervell involucrada en la parla) de manera que estimulant aquesta àrea mitjançant el bilingüisme precoç tindria repercusions directes sobre les potencialitats matemàtiques. També hi ha correlació amb l’aprenentatge musical. (vegeu la entrevista que se li va fer a Alex Salmond, primer minestre d’Escòcia. FOLC )

Així mateix a Catalunya, J. Cummins, amb el seu llibre titulat “Interdependencia lingüística y desarrollo educativo en los niños bilingües” (1981) exposa la seva recerca sobre els resultats obtinguts en l’educació bilingüe: i afirma que en la immersió, malgrat el canvi de llengua llar-escola, i encara sense gairebé conèixer la llengua de l’escola, aquells alumnes que mantenen a casa la llengua de casa i els seus pares valoren la pròpia cultura obtenen millors resultats en la llengua de l’escola.

Etiquetat amb:
Publicat a altres, aprenentatge, educació
Categories
Canal del Youtube
Consulteu mes videos en el nostre Canal
arxiu
On som
A L'Hospitalet de Llobregat
Rbla Just Oliveras 48 4t 4A 08901 L'Hospitalet Llob