Publicat el Deixa un comentari

Ritmes circadians, i un coixí


Un coixí que actua directament sobre els ritmes circadians. Segons la proposta de Eoin McNally, 40 minuts abans d’aixecar-te, aquest coixí es va il·luminant per tal que es puguin completar totes les fases del son (vegeu l’article “A quien madruga la almohada le ayuda“).

Tots els animals (incloses les persones) tenim uns ritmes circadians d’activitat/inactivitat on es demostra que les nostres capacitats tant físiques com mentals no són constants al llarg del dia. Si per algun motiu es produeix alguna variació de les condicions ambientals les espècies per poder continuar sobrevivint no podem fer altra cosa que adaptar-nos a aquests canvis.

La primavera fa augmentar les consultes per depressió: “Contra el que pugui semblar, les temperatures més càlides i la prolongació de les hores amb llum de dia afecten negativament bona part de la població“. Amb la primavera s’agreuja també la manca de concentració o de memòria i fins i tot els trastorns de la son.

S’està fent un gran número d’estudis per intentar saber controlar els efectes depressius que provoca aquesta alteració dels cicles circadians (vegeu psiquiatria.com), i cada vegada més s’accepta la utilitat de les estratègies cronoterapèutiques (teràpies lumíniques, privació total de la son, teràpia obscura etc.).

Qui sap si aquest coixí que ara ens el prenem com a cosa curiosa, ben utilitzat pot solucionar alguna d’aquestes alteracions.

Dibuix : extret del llibre ELOISE , de la Hilary Knight, escrit per la Kay Thompson. Via Anna Tarambana

Publicat el 2 comentaris

Mira el paisatge, hi veus les figures amagades?

Hi ha diferències a l’hora de processar la informació cosa que fa que ens enfrontem de diferent manera davant dels problemes : Es diu que la personalitat de cadascú influeix en la nostra percepció.

Un dels estils cognitius diferents es el que s’anomena dependència o independència de camp, es a dir la tendència a percebre les situacions d’una manera global (dependència de camp) o la capacitat de discriminar les parts o elements del tot (independència de camp). En aquest dibuix, hi ha qui veu el dibuix globalment i d’altres que son capaços de forma ràpida de trobar les figures en el paisatge.
Això té unes implicacions educatives:
-Referent a les relacions interpersonals (les persones amb dependència de camp tenen més orientació social, i estan més inclinades a la interacció amb els altres. Per contra els independents de camp son més autònoms, els hi agrada el treball individual, amb molta iniciativa però sense deixar-se influir massa pels altres
– Referent a les preferències intel.lectuals els depenents de camp s’inclinen més cap a les ciències socials i les humanitats. Els independents de camp rendeixen millor en les feines analítiques, com la física, biologia, matemàtiques, etc.
Això però s’ha de considerar dintre del context, es a dir, que es rep també influencia de pares a fills en el desenvolupament de la dependència-independència de camp : al pressionar als nens al cumpliment de les normes externes durant el seu creixement repercuteix a que no es desenvolupi un jo diferenciat del dels altres, i per contra les mares dels nens que son dependents de camp solen ser més arbitràries i impulsives cosa que impedeix al nen l’establiment d’uns criteris coherents i estables.